post

بهترین ابزار برای پیدا کردن رنگ مکمل مورد نظر شما

بهترین ابزاری که میتونید برای پیدا کردن رنگ مکمل خودتون یا ترکیب رنگی که برای طراحی نیاز دارید، استفاده کنید، استفاده از ابزار آنلاین وبسایت

colorschemedesigner هست:

بیشتر

post

آموزش جامع کپی کردن متن و عکس از صفحه قفل شده

برای کپی کردن متن و عکس از صفحه قفل شده، بهترین راه حل استفاده از دو وبسایت زیر هست:

برای کپی متن ها سایت https://www.textise.net هست و استفاده از اون هم بسیار ساده ست

بیشتر