پرداخت شما با مشکل مواجه شده. در صورت کسر مبلغ از حساب شما، نگران نباشید 🙂 معمولا تا یک ساعت به حساب شما بر میگرده

اما در صورت برنگشتن وجه واریزی تا ۷۲ ساعت، با شماره ۰۹۳۷۷۳۶۳۶۰۲ تماس بگیرید

متشکرم