این کد ها، کد هایی هستن که با ترکیب نگه داشتن کلید Alt روی صفحه کلید + یه عددی از کلید های عدد سمت راست صفحه یا همون Numpad ایجاد میشن

باید بگم که حتما اعداد باید از Numpad وارد بشه. وگرنه عمل نمیکنه.

به چند دسته مختلف تقسیم کردم که پیدا کردنشون راحت تر باشه.

برای وارد کردن این کد ها، فرضا اگر بخوایم À رو وارد کنیم، دکمه ی Alt رو از روی صفحه کلید نگه میداریم، عدد ۰۱۹۲ رو از روی Numpad (اعداد سمت راست کیبورد) میزنیم، و بعد Alt رو رها میکنیم

بخاطر طولانی بودن، مابقی شو توی ادامه مطلب ببینید :))

دسته اول: Letters with Accents

 

Grave
Capital
À
۰۱۹۲
È
۰۲۰۰
Ì
۰۲۰۴
Ò
۰۲۱۰
Ù
۰۲۱۷
Grave Lower Case à
۰۲۲۴
è
۰۲۳۲
ì
۰۲۳۶
ò
۰۲۴۲
ù
۰۲۴۹
Acute
Capital
Á
۰۱۹۳
É
۰۲۰۱
Í
۰۲۰۵
Ó
۰۲۱۱
Ú
۰۲۱۸
Ý
۰۲۲۱
Acute Lower Case á
۰۲۲۵
é
۰۲۳۳
í
۰۲۳۷
ó
۰۲۴۳
ú
۰۲۵۰
ý
۰۲۵۳
Circumflex
Capital
Â
۰۱۹۴
Ê
۰۲۰۲
Î
۰۲۰۶
Ô
۰۲۱۲
Û
۰۲۱۹
Circumflex Lower Case â
۰۲۲۶
ê
۰۲۳۴
î
۰۲۳۸
ô
۰۲۴۴
û
۰۲۵۱
Tilde
Capital
Ã
۰۱۹۵
Ñ
۰۲۰۹
Õ
۰۲۱۳
Tilde Lower Case ã
۰۲۲۷
ñ
۰۲۴۱
õ
۰۲۴۵
Umlaut
Capital
Ä
۰۱۹۶
Ë
۰۲۰۳
Ï
۰۲۰۷
Ö
۰۲۱۴
Ü
۰۲۲۰
Ÿ
۰۱۵۹
Umlaut Lower Case ä
۰۲۲۸
ë
۰۲۳۵
ï
۰۲۳۹
ö
۰۲۴۶
ü
۰۲۵۲
ÿ
۰۲۵۵

دسته دوم: Other Foreign Characters

¡ Upside-down exclamation mark ۰۱۶۱
¿ Upside-down question mark ۰۱۹۱
Ç, ç French C cedille (caps/lowecase) ۰۱۹۹
۰۲۳۱
Œ,œ O-E ligature (caps/lowecase) ۰۱۴۰
۰۱۵۶
ß German Sharp/Double S ۰۲۲۳
º, ª Masculine Ordinal Number (Span/Ital/Portuguese)
Feminine Ordinal Number
۰۱۸۶
۰۱۷۰
Ø,ø Nordic O slash (caps/lowecase) ۰۲۱۶
۰۲۴۸
Å,å Nordic A ring (caps/lowecase), Angstrom sign ۰۱۹۷
۰۲۲۹
Æ, æ A-E ligature (caps/lowecase) ۰۱۹۸
۰۲۳۰
Þ, þ Icelandic/Old English Thorn (caps/lowecase)
See other Old English Characters
۰۲۲۲
۰۲۵۴
Ð, ð Icelandic/Old English Eth (caps/lowecase)
See other Old English Characters
۰۲۰۸
۰۲۴۰
« » Spanish/French angle quotation marks ۰۱۷۱
۰۱۸۷
‹ › Spanish/French angle single quotation marks ۰۱۳۹
۰۱۵۵
Š š Czech S hachek (S Caron) 
(caps/lowercase)
See other Czech Characters
۰۱۳۸
۰۱۵۴
Ž ž Czech Z hachek (Z Caron) 
(caps/lowercase)
See other Czech Characters
۰۱۴۲
۰۱۵۸

دسته سوم: Currency Symbols

¢ Cent sign ۰۱۶۲
£ British Pound ۰۱۶۳
Euro currency ۰۱۲۸
¥ Japanese Yen ۰۱۶۵
ƒ Dutch Florin ۰۱۳۱
¤ Generic currency symbol ۰۱۶۴

دسته چهارم: Math Symbols

÷ Division sign ۰۲۴۷
° Degree symbol ۰۱۷۶
¬ Not symbol ۰۱۷۲
± Plus/minus ۰۱۷۷
µ Micro ۰۱۸۱
Per Mille (1/1000th) ۰۱۳۷
¼ Fraction 1/4 ۰۱۸۸
½ Fraction 1/2 ۰۱۸۹
¾ Fraction 3/4 ۰۱۹۰

دسته پنجم: Other Punctuation

© Copyright symbol ۰۱۶۹
® Registered symbol ۰۱۷۴
Trademark ۰۱۵۳
List Dot ۰۱۴۹
§ Section Symbol ۰۱۶۷
Dagger ۰۱۳۴
Double Dagger ۰۱۳۵
en-dash ۰۱۵۰
em-dash ۰۱۵۱
Paragraph Symbol (Pilcrow) ۰۱۸۲

سؤالی بود تو بخش نظرات در خدمتم :))

در صورت تمایل از طریق فرم زیر، به تیم ما کمک کنید. متشکرم :))

ریال

تضمین امنیت پرداخت شما توسط زرین پال

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 8 =